Zaměření

Časopis Kvasný průmysl je zaměřen na publikování výsledků základního a aplikovaného výzkumu a praxe z oboru zemědělské biotechnologie a oborů souvisejících (chemie, biochemie, bioinženýrství, mikrobiologie, fyziologie, technologie, strojírenství, ekonomika, historie apod.).

Recenzované články jsou publikovány pouze v jazyce anglickém nebo v anglicko-české/slovenské verzi.

Část obsahu každého čísla je vyhrazena sdělení profesní organizace a dalším zprávám důležitým pro odbornou veřejnost (informace o kongresech, seminářích, recenze knih, osobní zprávy apod.).

Členy mezinárodní redakční rady jsou vědecké osobnosti a významní odborníci z pivovarského a nápojového průmyslu. Příspěvky jsou recenzovány.

Časopis je uváděn v databázích: Chemical Abstracts, CAB Abstracts, AGRIS, BRI, VITIS, FSTA, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.


Vydavatel

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 915 100
Fax: +420 224 920 618
E-mail: kvas@beerresearch.cz

Zástupce vydavatele: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
E-mail: radim.cerkal@mendelu.cz

Redakce

Mgr. František Frantík
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Lípová 15
120 44 Praha 2
Česká republika
Tel.: +420 224 900 129, +420 603 431 322
E-mail: frantik@beerresearch.cz

Mezinárodní označení: CS ISSN 0023-5830
Evidenční číslo: MK ČR E 4587
Internetová adresa: www.kvasnyprumysl.cz