Kvasný průmysl

Časopis Kvasný průmysl (Kvasny Prum., ISSN 0023-5830 (print), ISSN 2570-8619 (online) reg. č. 46 764, MK ČR E 4587) je odborným periodikem pro obor zemědělské biotechnologie. Je určen převážně pracovníkům v oboru, výzkumným pracovištím a vzdělávacím institucím.

Časopis Kvasný průmysl byl založen v roce 1955, kdy navázal na tradici původního časopisu Kvas, který vznikl již v roce 1873. Časopis vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Od roku 2018 je časopis Kvasný průmysl zařazen do databáze Emerging Sources Citation Index (ESCI) ve Web of Science Core Collection. ESCI je multidisciplinární citační index zahrnující všechny oblasti odborné literatury věd, společenských věd a umění a humanitních oborů.

Časopis je abstrahován v databázích: ESCI, Chemical Abstracts, CAB Abstracts, AGRIS, BRI, VITIS, FSTA, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.